EUROP GENERAL ALIMENT, S.L.


DISTRIBUIDORES Y GESTORES DE
PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN

c/ Mallorca, nº 569-575, esc. 2ª entl. 2ª
08026 Barcelona
Tels.:  934 35 11 03/4
Fax:   934 33 44 28

C.I.F. B-60737632
Inscrita en el Rgtro. Mercantil de Barcelona
tomo 27900 Folio 138 Hoja 127579

Pulsar aquí para enviar un e-mail a Europ General Aliment, S.L.


e-mail: ega@europgeneral.net